Sainik School Amaravathinagar 04252 256246

Houses
CHERA
Motto
Ever Onward
  Colour  
Seniors
Juniors
House Master Mr Sony P Abraham Mr Jayan T
Tutors Mr P Chandran Mr R Sivakumar
  Mr C Ashok Kumar Mr R Rajakumaran
Hostel Supdt Mr G Ganesha Venkata Siva* Mr E Muthurathinam *
House Captain Roll No: 6096 Cadet Gnanamanick Krishna         Roll No :6214 Cadet Kabilesh
Vice Captain Roll No :5695 Cadet S Gokul  
CQM Roll No :5698 Cadet V Priyaranjan Roll No :6053 Cadet Ritu raj
CHOLA
Motto
Duty and Piety
  Colour  
House Master Mr P M Jigajinni Mr CA Gnanaparakasham
Tutors Mr V Govinasamy Mr M G Poorankumar Rajah
  Mr D Mariarajan Mr PG Gnanadurai
Hostel Supdt Mr R S Priyakumar Mr Gokul Ramanan
House Captain Roll No :5582 Cadet S Pranav Roll No :5737 Cadet Saurav Singh
Vice Captain Roll No :5653 Cadet S Vishnu   
CQM Roll No :5906 Cadet M Erin Churchil Roll No :6055 Cadet Rakesh Kumar
PANDYA
Motto
Dispel Fear
  Colour  
House Master Mr N Baluchamy Dr G Eswar Reddy
Tutors S Paulraj Mrs G Kavitha
  Mr R Ramesh Kumar Mr C Thesikan
Hostel Supdt Mr Surya Mr Surya
House Captain Roll No :5628 Cdtt BR Gowtham Vishal Roll No :5802 Cadet D Rahul Kannan
Vice Captain Roll No :6090 Cadet S Nirmal Selva  
CQM Roll No :5902 Cadet KR Dharun Prasad Roll No :6052 Cadet Shabaz Alam
PALLAVA
Motto
Ever Truthful
  Colour  
House Master Mr V Stephen Sundararajan Mr J Arivuchelvan
Tutors Mr R Shanmugasundaram Mr P Sivagururaj
  Mr S Thangasamy Mr M Navaneetha Srinivasan
Hostel Supdt Mr Surya Mr Surya
House Captain Roll No :5689 Cadet S Arabind   Roll No :5878 Cadet B Bharath Kumar
Vice Captain Roll No :5642 Cadet MK Sachin Rahul  
CQM Roll No :5896 Cadet M Eric Churchil Roll No :6054 Vishal Kumar
FEEDER HOUSE
House Valluvar - Chera and Chola Bharathi - Pandya and Pallava
House Master Dr R Bhavani Mrs S Rani
Tutors Mr M Ramalingam Mr E Elamurugu
    Mrs N Vyjayanthi
Hostel Supdt Mr Gokul Ramanan* Mr Gokul Ramanan*
CQM Roll No :6012 Cadet U Sharan ( Chera) Roll No : 6030 Cadet SK Satyajit ( Pandya)
CQM Roll No: 6075 Cadet JA Pranev (Chola) Roll No 6110 Cadet Badhal Kumar (Pallava)
     
School Appointments
SCHOOL CADET CAPTIAN Roll No : 5616 Cadet A J Jey Ganesan
SCHOOL ADJUDENT Roll No :5596 Cadet JP Kalanithi
SCHOOL ACADEMIC CAPTAIN Roll No : 5597 Cadet M Thirunavukarasu
MESS CAPTAIN Roll No : 5691 Cadet KR Logu
 
SPORTS CAPTAIN Roll No : 5746 Cadet Shiv Shankar
SCHOOL NCC Sr UO Roll No : 5623 Cadet DL Akash
SCHOOL NCC Jr UO Roll No : 5869 Cadet Diwakar Kumar
ECA & CCA CAPTAIN Roll No : 5618 Cadet R Sai Rajagopal
BAND CAPTAIN Roll No : 5832 Cadet E Manoj
BAND VICE CAPTAIN Roll No : 5989 Cadet C Sheswath Vignesh