Sainik School Amaravathinagar 04252 256246

Houses
CHERA
Motto
Ever Onward
  Colour  
Seniors
Juniors
House Master Mr Sony P Abraham Mr Sivagururaj
Tutors Mr M Navaneetha Srinivasan Mr R Sivakumar
  Mr N Baluchamy Mr G Eswar Reddy
Hostel Supdt Mr R S Priyakumar Mr Gokul Ramanan
House Captain 5996 Cadet S Sandeep            5680 Cadet R Rahul
Vice Captain 5501 Cadet S Hariharan 5629 Cadet RP Arjith
CQM 5875 Cadet AR Atharsh 5947 Cadet V Vishnu
CHOLA
Motto
Duty and Piety
  Colour  
House Master Mr P M Jigajinni Mr R Ramesh Kumar
Tutors Mr P Chandran Mr M G Poorankumar Rajah
  Mr Ramalingam Mr S Thangasamy
Hostel Supdt Mr R S Priyakumar Mr Gokul Ramanan
House Captain 5470 Cadet R Hemanth Kumar 5592 Cadet Saurav Kumar
Vice Captain 5500 Cadet Harish Jeyakumar    5625 Cadet VC Aakash
CQM 5768 Cadet S Hariharan 5935 Cadet Bicky Kumar
PANDYA
Motto
Duty and Piety
  Colour  
House Master Mr V Stephen Sundararajan Mrs G Kavitha
Tutors Mr D Mariarajan Mr J Arivuchelvan
  Mr G Subbiahdas Mr C Thesikan
Hostel Supdt Mr Gokul Ramanan Mr Surya
House Captain 5532 Cadet V Vinith Kumar 5616 Cadet AJ Jey Ganesan
Vice Captain 5475 Cadet P Prajesh 5587 Cadet Anand Shekhar
CQM 5806 Cadet R Kumaravel 5998 Cadet Dharani Dharan
PALLAVA
Motto
Ever Truthful
  Colour  
House Master Mr R Shanmugasundaram Mr C Ashok Kumar
Tutors Mr V Govinasamy Mrs Rani Sivakumar
  Mr S Paulraj Mrs N Vyjayanthi
Hostel Supdt Mr Gokul Ramanan Mr Surya
House Captain 5484 Cadet I Mohamed Shinaz   5597 M Thirunavukarasu
Vice Captain 5999 Cadet P Visvesvarar 5590 Shasi Ranjan
CQM 5778 Cadet RR Shri Nikesh 5908 S Sailesh Kumar
FEEDER HOUSE
House Valluvar - Chera and Chola Bharathi - Pandya and Pallava
House Master Mr Jayan T Mr Gnanaparakasham
Tutors Mr A Soundararajan Mr E Elamurugu
  Mr Gnanadurai Mrs R Bhavani
Hostel Supdt Mr T Karthik Mr T Karthik
House Captain 6096 G Gnana Manickrishna 5598 KK Surya Prasath 6090 S Nirmal Selva 5624 KS Arvind
CQM 5968 V Priya Ranjan 5962 B Sundara Swateeshkaran 5948 UN Raajdharsan 5903 KS Manoj
     
School Appointments
SCHOOL CADET CAPTIAN 5473 J Julius Mera Smith
SCHOOL ADJUDENT 5468 Madhav Kumar Jha
SCHOOL ACADEMIC CAPTAIN 5479 N Ajai
MESS CAPTAIN 5994 V Karthikeyan