Sainik School Amaravathinagar 04252 256246

Houses
CHERA
Motto
Ever Onward
  Colour  
Seniors
Juniors
House Master Mr V Stephen Sundararajan Mr Sony P Abraham
Tutors Mr P M Jigajinni Mr Sivagururaj
  Mr E Elamurugu Mr C Ashok Kumar
    Mr Gnanaparakasham
Hostel Supdt Mr R S Priyakumar Mr Hithesh
House Captain 5244 J P Gokul 5473 J Julius Mera Smith
Vice Captain 5333 D V Gynashyama 5469 Gupteshwar Kumar
CQM 5604 Deepak Varman 5640 Kabil Ram
CHOLA
Motto
Duty and Piety
  Colour  
House Master Mr N Baluchamy Mr M G Poorankumar Rajah
Tutors Mr A Soundararajan Mrs N Vyjayanthi
  Mr J Arivuchelvan Mr R Ramesh Kumar
Hostel Supdt Mr R S Priyakumar Mr Hithesh
House Captain 5338 P V Rishivant Vel 5989 MD Lokesh
Vice Captain 5341 Prabhanjan Thirunirai 5470 HHemanth Kumar
CQM 5582 S Pranav 5830 Krithik Boja
PANDYA
Motto
Duty and Piety
  Colour  
House Master Mr P Chandran Mr R Rajakumaran
Tutors Mr S Paulraj Mr C Thesikan
  Mr M Navaneetha Srinivasan Mrs G Kavitha
    Mr Jayan T
Hostel Supdt Mr Gokul Ramanan Mr Surya
House Captain 5852 A Koushik Narayanan 5498 MM AKIL
Vice Captain 5400 S Ruban 6002 SS Giridharan
CQM 5687 Johenhcy Mathew 5736 Rahul Kumar
PALLAVA
Motto
Ever Truthful
  Colour  
House Master Mr D Mariarajan Mr G Eswar Reddy
Tutors Mr R Shanmugasundaram Mr S Thangasamy
  Mr V Govinasamy Mr K Elangoraj
Hostel Supdt Mr Gokul Ramanan Mr Surya
House Captain 5340 Kabil Jayakumar 5456 V Nishanth
Vice Captain 5332 M Arun Prakash 5468 Mathav Kumar Jha
CQM 5597 M Thirunavukarasu 5798 P Praveen Kumar
FEEDER HOUSE
House Valluvar - Chera and Chola Bharathi - Pandya and Pallava
House Master Mrs R Bhavani Mr R Sivakumar
Tutors Mr Ramalingam Mr R Sivakumar
  Mr G Subbiahdas Mrs Rani Sivakumar
Hostel Supdt Mr T Karthik Mr T Karthik
House Captain 5996 Sandeep 5478 M Sarath Kumar 5518 R Arun Kumar 5526 K P Sajeev
CQM 5822 D RajaduraiI 5768 S Hariharan 5786 RArnold Richardson 5778 RR Shree Nikesh
     
School Appointments
SCHOOL CADET CAPTIAN 5318 M RAHUL
SCHOOL ADJUDENT 5442 M ASHWANTH
SCHOOL ACADEMIC CAPTAIN 5851 S VIJAYA RAMANATHAN
MESS CAPTAIN 5357 K AKASH